Brief aan informateur van Federatie Filmbelangen

De brief wordt mede verstuurd aan de woordvoerders in de tweede kamer en de pers.

De brief is onder dit bericht bij ‘downloads’ te vinden.