Jacob Kohnstamm nieuwe voorzitter Mediafonds

Jacob Kohnstamm (1949) is voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Verenigde Data Protectie Autoriteiten binnen de EU. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in het media- en cultuurveld en in de politiek. Hij was onder meer staatsecretaris van Binnenlandse Zaken, lid van zowel de Tweede als de Eerste Kamer en voorzitter van de Humanistische Omroep.

Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van cultureel en vernieuwend media-aanbod via radio, televisie en internet van publieke media-instellingen. Het fonds verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Ook organiseert het Mediafonds activiteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling.
Voor meer informatie:

Titia Vuyk, stafmedewerker communicatie, titia.vuyk@mediafonds.nl
Mediafonds – Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
Herengracht 609
1017 CE  Amsterdam
T: 020 – 623 39 01
F: 020 – 625 74 56
http://www.mediafonds.nl

Bron: persbericht Mediafonds