Mediasector wil gezamenlijk naar informateur

Dat betekent minder programma’s en ook minder ruimte voor experimenteren met nieuwe formats, twee belangrijke speerpunten voor het internationale succes van de Nederlandse productiesector.

Wethouder Jan Rensen van Hilversum noemt de plannen van sommige politieke partijen "desastreus". Er circuleren scenario’s, waarin gesproken wordt over het verlies van enkele duizenden arbeidsplaatsen. Rensen: "Het bezuinigingsdebat gaat veel te weinig over de werkgelegenheid. Er is uitgerekend dat het verlies van elke baan bij de publieke omroep, ook leidt tot het verlies van één baan elders in onze regio. Dat gaat dus ten koste van andere mediabedrijven, klein en groot, maar ook bijvoorbeeld de pizzabakker op de hoek."

De wethouder vreest een run op het loket van zijn afdeling sociale zaken voor uitkeringen, maar ziet ook nog een ander gevaar: "Wat veel minder goed zichtbaar is, is de situatie van freelancers en zzp-ers. Die hebben we juist in de audiovisuele sector heel veel, maar die worden in de officiële cijfers niet gezien. En de problemen zijn er natuurlijk wel."

Rensen heeft inmiddels samen met Henk Hagoort (voorzitter NPO) en Ton F. van Dijk (OTP) een plan van aanpak besproken. Zodra duidelijk is welke kant de kabinetsformatie opgaat, wordt een brief geformuleerd, die wordt verstuurd aan de formateur en de toekomstige coalitiepartijen. Het is de bedoeling dat deze brief zo breed mogelijk ondersteund wordt. Door de productiesector, de publieke omroepen, maar ook gemeentebesturen uit het Gooi, Amsterdam, Utrecht en Almere. "Je kunt maar één keer de aandacht van de formateur vragen, dus we wachten nu nog even het juiste moment af. Maar als het zover is zullen we zeker van ons laten horen, waarbij het volgens mij echt sterk is dat we dit samen doen," aldus Rensen.

Bron: OTP/Broadcast Magazine