Nieuwe inleverdata voor speelfilm najaar 2010

De volgende data vervallen: 23 augustus (realisering/ afwerking), 4 oktober ( ontwikkeling / afwerking), 1 november ( realisering/ afwerking) en 6 december (ontwikkeling / afwerking). Voor realiseringsaanvragen speelfilm en afwerking zijn de nieuwe inleverdata woensdag 8 september en woensdag 8 december 2010, 16:00 uur.

Voor ontwikkelingsaanvragen en afwerking speelfilm is de nieuwe inleverdatum 13 oktober 2010. De eerstvolgende inleverdatum voor ontwikkelingsaanvragen speelfilm hierna is op 12 januari 2011.

De inleverdata voor aanvragen van coproducties en de andere categorieën blijven dit jaar ongewijzigd. Voor het indienen van projecten bij de intendanten gelden geen vaste inleverdata. Bij de Suppletie Regeling worden aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie:
Op www.filmfonds.nl onder Inleverdata vindt u de meest actuele informatie.
Dit najaar worden daar de data voor 2011 vermeld.

Nederlands Fonds voor de Film,
Mette Bloemers, projectmedewerker speelfilm, telefoon 020 5707686 of
Marrigje de Jong projectmedewerker speelfilm, telefoon 020 5707688 of
Jonathan Mees, communicatie, telefoon 020 5707681.