Goede score Nederlandse MEDIA aanvragen in 2009

In 2009 is het totaal toegekende bedrag €3.943.276. Iets hoger dan in 2008 (€3.902.485).

Ondanks een enorme stijging van het aantal aanvragen uit heel Europa is dit niet ten koste gegaan van de geselecteerde Nederlandse bedrijven en initiatieven. Er zit jaarlijks een stijgende lijn in de toekenningen. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden; distributeurs hebben in 2009 meer financiële steun ontvangen daar waar bij de producenten een lichte daling is te zien ten opzichte van 2008.

Nederland neemt sinds een aantal jaren een stabiele plek in de ‘top 10′ van  best presterende landen in. Eerst de grote vijf (Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Italië), daarna in wisselende volgorde Denemarken, België en Nederland.

Bron: website MEDIA Desk Nederland