Cultuur Programma steunt nu ook audiovisuele sector

Alle mogelijkheden en voorwaarden staan vermeld in een uitgebreide (en vernieuwde!) meerjarige programmagids. In de meerjarige kalender vindt u de deadlines voor het indienen van aanvragen tot en met 2013.

Vanaf 6 mei 2010 ondersteunt het programma ook de audiovisuele sector: organisaties die hun hoofdactiviteit in de audiovisuele sector uitoefenen en geen winstoogmerk hebben kunnen een aanvraag indienen onder strand 2 in de categorie "Networks". Het gaat hier om Europese belangenorganisaties die kosten maken voor het implementeren van hun werkprogramma’s. Activiteiten die reeds onder het MEDIA Programma vallen komen niet in aanmerking voor steun. 

Het Cultureel ContactPunt organiseert een algemene voorlichtingsbijeenkomst over de subsidiemogelijkheden Cultuur Programma (2007-2013). Deze bijeenkomst is geschikt voor culturele organisaties met Europese ambities en sluimerende plannen voor samenwerkingsprojecten.

Tijd, locatie en aanmelding:

Donderdag 8 juli 2010 van 14.00 tot 16.00 uur
Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam

Klik hier voor aanmelding.

Deelname is gratis

Bron: MEDIA Desk Nederland