Filmfonds steunt geen docu-blow-up of festivalkopie meer

Aanleiding voor deze verandering zijn de hoge kosten en het feit dat vrijwel alle festivals momenteel digitale projectie mogelijk hebben gemaakt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal het fonds hier een andere afweging maken. Meer informatie: Niek Koppen of Monica Wissing van de afdeling Documentaire.

Ook vraagt het fonds documentaireproducenten rekening te houden met de verwachte aanpassing in digitale projectie naar 2K in de nabije toekomst. CinemaNet Nederland vertoont alle films nog steeds op 1.4K, maar deze dienen zo te worden afgewerkt dat een stap naar 2K in de toekomst op een eenvoudige wijze gezet kan worden. De Nederlandse bedrijven die zich met encodering bezighouden zijn hiervan op de hoogte.

Bron: website DDG