Gamila Ylstra nieuwe Directeur Binger Filmlab

De aanstelling van Gamila Ylstra volgt op het vertrek per 1 mei 2010 van Ido Abram naar het eye Film Instituut Nederland. Vanaf 1 september zal Ylstra met haar nieuwe baan beginnen.
Ate de Jong – regisseur en producent – zal in de tussentijd de interim directeur van het Binger zijn.

Gamila Ylstra (51), studeerde onder meer Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en camera en regie aan de Filmacademie in Tokio. Na het maken van een aantal documentaires na haar studies maakte ze in 1990 de overstap naar het Ministerie van OCW (toen nog WVC) waar ze tot 1997 Hoofd Afdeling Film was. In 1998 werd Ylstra bij het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de invoering van het stelstel stimuleringsmaatregelen ter versterking van de Nederlandse filminfrastructuur. Van 1999 tot 2004 was Ylstra directeur van Film Investeerders Nederland BV (FINE BV) waar zij verantwoordelijk was voor de uitvoering van de CV belastingsmaatregel voor filmfinanciering. In 2008 werd ze Programmaleider TV van de Nederlandse Programma Stichting (NPS).

Voor meer informatie:
Daan Gielis
Binger Filmlab
daan@binger.nl / +31 20 5309630

Bron: persbericht Binger Filmlab