Verplichte conservering speelfilms, documentaires, animatiefilms en O&O films

Ten tijde van de vervaardiging van een werkkopie dient de producent contact op te nemen met het EYE Film Instituut Nederland en hen bij de verdere afwerking van de film toegang te verlenen tot het digitale en analoge (indien van toepassing) moedermateriaal en een kopie te verschaffen van de uiteindelijke filmkopie. De kosten hiervoor moeten in de productiebegroting zijn opgenomen.

Meer informatie: www.filmfonds.nl