Leden kiezen nieuw bestuur Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten

Hanneke Niens (KeyFilm), in het oude bestuur vice-voorzitter, stelde zich na zes jaar in het bestuur zitting te hebben gehad, niet herkiesbaar.

Over de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten
De NVS is de belangenvereniging van Nederlandse speelfilm- en documentaireproducenten. De tweeëndertig leden kunnen worden gerekend tot de harde kern van filmproducerend Nederland. Zij zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur, dat sinds begin 2003 is versterkt met een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de leden bij nationale en internationale relaties. Enkele belangrijke relaties zijn het Ministerie van OCW, de Publieke Omroep, het Filmfonds, de omroepfondsen CoBO en MediaFonds en de diverse zusterverenigingen, zoals de DDG, het Netwerk Scenarioschrijvers, de NVF, NVB en OTP. De NVS heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een sterk netwerk met alle, voor film relevante, spelers in de sector om daarmee snel zaken te kunnen doen.

Daarnaast heeft de NVS tevens als doelstellingen het bijdragen aan de verdere professionalisering van het producentencorps en de bevordering van de onderlinge collegialiteit van producenten. Ook wil de NVS de aansluiting van het productieonderwijs met de beroepspraktijk helpen optimaliseren en een rol spelen bij het aanzwengelen van het inhoudelijke debat over film en het filmbeleid.

De NVS is aangesloten bij de Federatie Filmbelangen.

Bron: persbericht NVS