Cineblend 9 maart: Media coverage van ‘etnische conflicten’ in Nederland

Gewelddadige conflicten met en tussen groepen van allochtone afkomst lijken vaak voor een hevige, maar kortstondige, mediahype te zorgen. Cameraploegen verdringen zich rondom slachtoffers, omstanders sluiten cameraploegen in en een steen door een ruit is voorpaginanieuws. Aan de hand van de verslaggeving over de gebeurtenissen in de wijk Terweijde in Culemborg kijken we met verslaggevers, hoofd- en eindredacteuren van diverse nationale media naar de berichtgeving van conflicten met een etnische component.

Vragen die centraal staan zijn: Hebben media in de gaten wat stigmatisering in berichtgeving over etnische groepen met zich mee kan brengen? Wordt er nagedacht over termen waarmee gebeurtenissen en mensen worden aangeduid? Heeft de pers voldoende expertise in huis om hier gedegen afwegingen over te maken? In hoeverre hebben kijk- en verkoopcijfers en beperkte middelen invloed op keuzes over de berichtgeving? Hoe sterk wordt er gezocht naar de waaromvraag? Wordt er ook enige tijd na een geweldsuitbarsting bericht over een bepaalde wijk/school/stad? Word je als medium gebruikt door de ‘strijdende’ groepen? Zijn de mensen die je spreekt wel echt de woordvoerders?

Te gast zijn:

Mercita Coronel, hoofdredacteur Wereldjournalisten. Wereldjournalisten brengt nieuws uit migrantengemeenschappen, draagt nieuwe gezichtspunten aan over de multiculturele samenleving en wijst bezoekers op literatuur, websites en bijeenkomsten.

Tanja Jadnanansing, eindredacteur bij NOS-headlines. Jadnanansing is actief betrokken bij de beeldvorming van de NOS en houdt zich tevens bezig met diversiteit binnen de organisatie. De NOS heeft actief beleid opgesteld ten aanzien van diversiteit.
 
Ger van Westing, eindredacteur bij NOVA. Van Westing is chef diversiteit bij het actualiteitenprogramma. Eerder werkte hij bij Zembla, Impact en Achter het Nieuws als redacteur/verslaggever.
 
Caroline van den Heuvel, verslaggever bij EenVandaag. Van den Heuvel heeft regelmatig vanuit oorlogs- en rampgebieden gerapporteerd. Ze deed verslag van de onrust in de Goudse buurt Oosterwei in 2008.

17.30-18.00 uur inloop
18.00-19.30 uur diner à € 17,50 inclusief drankje
(reserveren verplicht op 020 – 5688 500 of via theaterkassa@kit.nl)
19.30-22.00 uur programma, toegang gratis
22.00-23.00 uur borrel

Meer informatie: www.savan.nl/cineblend