Mediafonds oproep 2e/3e speelfilm

Gezocht wordt naar auteursfilms, eigentijdse verhalen en een beeldtaal die ook internationaal aanspreekt. De filmische signatuur en visie van de filmmaker vormen belangrijke criteria.

Een gezamenlijke adviescommissie van de twee fondsen toetst de plannen op artistieke kwaliteit, waarbij de visie van de maker en eerder werk worden meegewogen. De beoordeling van realiseringsaanvragen voor artistieke lange speelfilmprojecten spitst zich toe op talentontwikkeling.

Op de website van het Filmfonds vindt u het aanvraagformulier en de voorwaarden. 2e/3e speelfilm maakt deel uit van Deltaplan Talent.

Lees meer:
www.filmfonds.nl
2e/3e speelfilm Stimuleringsbeleidproject
Deltaplan Talent Stimuleringsbeleidproject