Oproep tot inzenden films voor de 21e editie Beeld voor Beeld (1-6 juni 2010)

Voortgekomen uit de visuele antropologie, vertoont het festival documentaires over uiteenlopende (sub)culturen, en biedt het een ontmoetingsplaats voor filmmakers en publiek met verschillende culturele achtergronden. Alle filmmakers zijn aanwezig, en er wordt veel aandacht besteed aan de discussie tussen hen en het publiek. Inschrijving staat open voor iedere productie die zich bezighoudt met cultuur, beeldvorming en/of sociale vraagstukken, of die past binnen het thema van het festival. Ook films die niet in het thema passen komen voor selectie in aanmerking.

Tevens zal er een sectie gewijd zijn aan studentenfilms. Dit onderdeel staat open voor alle opleidingen visuele antropologie en andere documentaire filmopleidingen voor zover de films binnen het algemene kader van het festival passen. 

Naast algemene thema’s met betrekking tot culturele diversiteit, zal tijdens de 21e editie uitgebreid aandacht besteed worden aan Afrika.

2010 is een cruciaal jaar in de geschiedenis van het Afrikaanse continent. 
Het Wereld Kampioenschap Voetbal in Zuid-Afrika is een mijlpaal in de constructie van de Afrikaanse identiteit, het eerste evenement van mondiaal belang dat in Afrika georganiseerd wordt. Tevens zien we in 2010 de viering van 50 jaar onafhankelijkheid van de meeste voormalige Britse, Franse en Belgische kolonies in Afrika. We zullen uitgebreid aandacht besteden aan sociale en maatschappelijke aspecten van post Apartheid Zuid-Afrika, en tevens kijken we naar de recente geschiedenis en het heden van enkele van de Afrikaanse naties die een halve eeuw onafhankelijkheid gedenken. Hiermee willen we een overzicht geven van de staat van het Afrikaanse continent op een cruciaal moment in haar geschiedenis.

Deadline voor inzendingen: 15 maart 2010, 17.00 uur

1-6 juni 2010 Tropentheater Amsterdam/Museum Volkenkunde Leiden

Voor meer informatie: www.beeldvoorbeeld.nl; info@beeldvoorbeeld.nl; telefoon: 020 – 568 8520

Eddy Appels, Festivaldirecteur

BEELD VOOR BEELD is een activiteit van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland)