Verslag symposium gemeentelijke cultuurpolitiek van Kunsten ’92

De belangstelling was groot, de discussies geanimeerd en de  bijdragen van kunstenaars en sprekers inspirerend en verrassend. Kunsten’92 zal de uitkomsten en aanbevelingen van deze dag nog voor de verkiezingen onder de aandacht van politici en bestuurders brengen.

Verslag

‘Cultuur is een volwassen beleidsterrein dat zich verbonden weet met andere beleidsterreinen. Daar moet ook in crisistijden in geïnvesteerd worden.’ Met die strijdlustige woorden opende Kunsten ’92-voorzitter Ad ‘s-Gravesande het symposium over gemeentelijke cultuurpolitiek op 18 januari in een volle Utrechtse Schouwburg.

‘s-Gravesande zei verder dat kunst een goede manier kan zijn om je als gemeente te profileren en dat het een rol kan spelen op gebieden waarin de komende jaren investering nodig is, zoals economie en sociale cohesie. Ook maakte hij korte metten met het misverstand dat kunst alleen voor de elite is: ‘Er wordt in Nederland meer cultuur bezocht, dan sport. En dat is inclusief voetbal.’ Toch tekenen zich ook gevaren af aan die hoopvolle horizon: een afkalvend gemeentefonds, een te grote afstand tussen politiek en kunst en een te sterk accent op de markt. Dat weet de cultuursector in Utrecht ook, want ook daar wordt de komende jaren bezuinigd op cultuur. Toch hield burgemeester Aleid Wolfsen een gloedvol verhaal over de waarde van kunst. ‘Als gemeente moet je condities scheppen, zodat de dingen die je waardevol vindt niet verdwijnen uit je stad. In de cultuur is de markt niet altijd toereikend. Je hebt als gemeente dus een voorwaarden scheppende taak . Maar cultuur ontstijgt ook de cultuurportefeuille, bijvoorbeeld omdat bedrijven die zich in Utrecht willen vestigen een gezond cultureel klimaat belangrijk vinden.’

De rest van het verslag van het symposium, beeldmateriaal en de bijdragen van enkele sprekers zijn te raadplegen op de website van Kunsten ’92. Ook zijn de filmpjes die RTV Utrecht maakte om de drie onderwerpen van de dag (identiteit en ruimtelijke kwaliteit, innovatie en economische effecten, burgerschap en leefbaarheid) in te leiden terug te kijken.
>>> ga naar het verslag

Reader
Annemarie Koopman interviewde ten behoeve van het symposium een 25 tal organisaties. Tezamen levert dit een divers beeld op van de belangrijkste kwesties die er op dit moment spelen in de verschillende sectoren. En een aantal mooie aanbevelingen voor nieuw beleid.
>>> download de reader

Bron: Kunsten ’92