Oproep aan ‘nieuwe’ filmregisseurs en scenaristen

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een hoge filmische kwaliteit, geworteld in de hedendaagse, multiculturele samenleving. De films gaan op het Nederlands Film Festival in première en zullen in het najaar van 2011 op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop. ONE NIGHT STAND is een van de onderdelen van het Deltaplan Talent.

Voor wie?

ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel meer als minder ervaren schrijvers. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.

Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Regisseurs kunnen zich bij voorkeur in teamverband met een scenarioschrijver aanmelden. Daarnaast kunnen scenarioschrijvers afzonderlijk filmplannen indienen, zonder regisseur. Vier filmproducenten, te weten Circe Films, Lev Pictures, Waterland Film & TV en IJswater Films, zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en produceren.

De aanmelding bestaat uit
•       Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s.
Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/bioscoopfilm van 50 minuten onder de noemer
ONE NIGHT STAND, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 265.000 per film.
•       Een visie op regie om een beeld te geven van persoonlijke stijl.
•       Curriculum Vitae van scenarist en regisseur.
•       Eerder gerealiseerd werk. Ofwel via een URL (website), ofwel op dvd (in 12-voud, liefst kopieën, goed vastgemaakt aan het filmplan, bijvoorbeeld met een papieren hoesje)
•       Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via onenightstandoptv.nl. Hier zijn tevens de richtlijnen en voorwaarden te vinden.

De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode april t/m oktober 2010 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s. Regisseurs dienen tevens beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van januari t/m augustus 2011.

Voorstellen kunnen in 12-voud tot en met maandag 15 maart 2010 om 17:00 uur worden ingediend bij de afdeling Drama van de NPS, Sumatralaan 49, 1217 GP Hilversum (Postbus 29000, 1202 MA Hilversum).

De films uit de eerdere series zijn te bekijken via onenightstandoptv.nl. De vijfde reeks One Night Stand is momenteel in ontwikkeling en zal eind 2010 op televisie te zien zijn.