Extra bijdrage filmbranche voor Nederlandse film

De brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs hebben daartoe op 11 januari jl. een nieuw convenant getekend met minister Plasterk.
 
Als gevolg van het verlaagde BTW-tarief op bioscoopkaartjes stellen de brancheorganisaties NVB en NVF jaarlijks in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar voor de Nederlandse filmsector. Daartoe hebben zij de Stichting Abraham Tuschinski Fonds opgericht, die naast een nieuwe bonusregeling voor succesvolle films, bijdragen zal verlenen aan het Nederlands Fonds voor de Film voor marketing en distributie alsmede aan het nieuwe sectorinstituut Eye Film Instituut Nederland ten behoeve van o.a. filmeducatie en filmpromotie.
 
De extra bijdrage van de filmbranche maakt onderdeel uit van de afspraken, die eind 2008 zijn gemaakt tussen minister Plasterk en de brancheorganisaties van filmdistributeurs (NVF) en bioscoopexploitanten (NVB).

Bron: website Nederlands Film Festival