Eye Film Instituut Nederland opgericht

De oprichting is de uitkomst van de opdracht van minister van OCW Ronald Plasterk aan de filmsector om zich te verenigen in een nationaal instituut, vergelijkbaar met sectorinstellingen als Muziek Centrum Nederland, Theater Instituut Nederland (TIN) en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi).

De fusie staat in het teken van ambities die verder reiken dan de oorspronkelijke taakstelling van de deelnemende instituten. Eye wordt in binnen- en buitenland het gezicht van de film in Nederland en functioneert als ambassadeur en motor van de filmcultuur. Het sectorinstituut richt zich zowel op het brede publiek als op de professionele filmwereld. Daarbij maakt het gebruik van een gerenommeerde museale filmcollectie, restauratie- en onderzoeksexpertise en veel ervaring op het gebied van educatie en internationale promotie en marketing. Voor de branding van sectorinstituut is het internationale communicatiebureau Wieden+Kennedy verantwoordelijk.

Eye-directeur Sandra den Hamer: ‘Onze nieuwe naam is meer dan een knipoog en markeert een belangrijke stap in een veranderingsproces. Met de bundeling van krachten, de digitalisering van de filmcollectie en de bouw van een spectaculair nieuw onderkomen aan het IJ in Amsterdam hopen we een stevig fundament te leggen onder een eigentijds en levendig filminstituut, waar alles draait om kijken en zien.’

Minister van OCW Ronald Plasterk is opgetogen over de stand gekomen fusering. ‘Ik feliciteer eye van harte. Film is een cultuuruiting met een zeer brede basis en tegelijk hoge toppen. En Nederland is er goed in. Ik ben ervan overtuigd dat het sectorinstituut een forse impuls zal geven aan de promotie en publiekswaardering van de Nederlandse film in binnen- en buitenland.’

Voor de nieuwe taken en activiteiten heeft het ministerie van OCW alvast een bijdrage van
€ 350.000 toegezegd. Eenzelfde bedrag voor nieuwe activiteiten ter versterking van het filmklimaat valt het nieuwe instituut jaarlijks toe uit het zogeheten BTW-convenant dat minister Plasterk onlangs afsloot met de filmbranche.

Eind 2011 verhuist eye naar een nieuw gebouw (vier filmzalen, 1.200 m² tentoonstellingsoppervlak) aan de IJ-oever in de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord. Voor het ontwerp tekent Delugan Meissl Associated Architects.

Nieuwe activiteiten
De fusiepartners zetten hun reguliere activiteiten op het gebied van filmarchivering, presentatie, distributie, educatie en promotie voort. Daarnaast zal eye initiatieven ontwikkelen om het filmklimaat in Nederland te stimuleren en de aandacht voor de filmcultuur te vergroten. Door middel van internationale samenwerking, onderzoek en debat zet eye zich in voor het verspreiden van filmkennis.

Afgelopen zomer heeft het sectorinstituut i.o. een onderzoek laten uitvoeren om de (inter)nationale ontwikkelingen rond de digitalisering van het vertoningscircuit in kaart te brengen. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan het opstellen van een projectplan Digitalisering Filmsector. Bij dit project zijn de NVB (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten), de NVF (Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders) en de NVS (Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten) nauw betrokken.

In februari 2010 wordt onder de vleugels van eye een nieuwe handreiking filmtheaters uitgegeven. De publicatie geeft inzicht in de economisch-culturele betekenis van het onafhankelijk vertoningscircuit in Nederland. Het eerste exemplaar zal ten doop worden gehouden tijdens een door eye georganiseerd symposium voor de arthouse-sector in het ING House te Amsterdam.

Organisatie
Eye staat onder leiding van voormalig Filmmuseum-directeur Sandra den Hamer en telt circa 165 medewerkers. De voormalig leidinggevenden van Holland Film (Claudia Landsberger) en de Filmbank (Anna Abrahams) geven invulling aan hun reguliere en nieuwe taken respectievelijk als Manager International Affairs en Projectleider Programmering. Gabriël Maassen, directeur van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), heeft na de succesvolle overdracht van het NIF besloten een nieuwe uitdaging te zoeken.

Het managementteam van eye bestaat thans uit Géke Roelink (Presentatie), Stan Spijkerman (Bedrijfsvoering), Walter Swagemakers (Collectie), Giovanna Fossati (hoofdconservator) en directeur/bestuurder Sandra den Hamer. Claudia Landsberger neemt deel aan het MT inzake internationale promotie en marketing.

Ido Abram, huidig directeur Binger Filmlab en voormalig CineMart Director van het International Film Festival Rotterdam, leidt met ingang van 1 mei 2010 de nieuw opgerichte sector Communicatie. Vanaf die datum maakt hij ook deel uit van het managementteam. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen de afdelingen Internationale Promotie, Marketing en Communicatie, PR en Relatiebeheer. De Raad van Toezicht en de directeur van eye zijn bijzonder verheugd met Abrams komst. Door zijn internationale netwerk en jarenlange ervaring in de (inter)nationale filmvakwereld kan de heer Abram een waardevolle bijdrage leveren aan een succesvolle profilering van eye in binnen- en buitenland.

Onder leiding van hoofdconservator Giovanna Fossati is een stafafdeling Conservatoren opgericht waarvan senior conservator Mark-Paul Meyer en conservator Hedendaagse Nederlandse Film Emjay Rechsteiner deel uitmaken. De heer Rechsteiner, voormalig projectmanager van het conserverings- en digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst, is benoemd ter versterking van de band met de Nederlandse filmvakwereld.

De Raad van Toezicht van eye wordt gevormd door bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van de fuserende partners. De Raad van Toezicht bestaat uit de heren Sijbolt Noorda (voorzitter), Ryclef Rienstra, Karel Doing, Arie Smit en mevrouw Doreen Boonekamp. De heer Max van Praag zal met ingang van 1 april 2010 de plaats van Doreen Boonekamp innemen. De Raad van Toezicht zal in de loop van dit jaar worden uitgebreid.

Bron: website Eye