Oproep Mediafonds: POINT TAKEN

De dansfilms met elk een productiebudget van maximaal € 100.000 zullen in de periode april-november 2010 gerealiseerd worden. De vier films gaan in december 2010 tijdens Cinedans in première, gevolgd door een televisie-uitzending door de NPS. De productie is in handen van KeyFilm en de NPS.

Bent u geïnteresseerd? Op 5 februari a.s. vindt op het International Film Festival Rotterdam van 13.00-17.00 uur een matchmaking-bijeenkomst plaats waar het project nader wordt toegelicht en u de kans krijgt elkaar te ontmoeten. Locatie: Jurriaanse zaal, De Doelen. U kunt zich hiervoor opgeven via pointtaken@mediafonds.nl

Als u mee wilt doen aan dit project gelden de volgende voorwaarden:
• de choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het filmplan.
• de choreograaf heeft tenminste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft tenminste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn.
• de choreograaf en cineast wonen en werken in Nederland.
• aanvragen dienen te voldoen aan de richtlijnen
• Er moet gebruikt gemaakt worden van het aanvraagformulier (pdf)

U kunt uw plan tot uiterlijk 29 maart 2010 indienen bij het Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam, t.a.v. Miryam van Lier.

Op dinsdag 13 april wordt een eerste selectie van makers uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Op 15 april wordt bekendgemaakt welke vier projecten een realiseringssubsidie ontvangen. De geselecteerde makers kunnen deelnemen aan de workshop die de Britse filmmaker Mike Figgis medio 2010 zal geven aan het Maurits Binger Instituut.