Eurimages steunt vier Nederlandse coproducties

Het Zigzagkind ontvangt 550.000 euro.
Nederlands-Vlaams-coproductie met regisseur/scenarist Vincent Bal van producenten Bosbros en Isabella Films.
 
Tony Tien ontvangt 400.000 euro.
Nederlands-Duits-Vlaamse coproductie, met regisseur Mischa Kamp en scenarist Mieke de Jong van producent Lemming Film.

Allez Eddy ontvangt 320.000 euro.
Minoritaire coproductie met België van regisseur/scenarist Gert Embrechts, met BosBros als coproducent.

Zuurstof ontvangt 200.000 euro.
Minoritaire coproductie met België van regisseur/scenarist Hans van Nuffel, met Lemming Film als coproducent.

Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa, werd in 1988 opgericht en bestaat uit 34 lidstaten. Het zet zich in voor coproductie, distributie en vertoning van de Europese film. De raad komt vier keer per jaar bijeen en heeft inmiddels meer dan 1200 coproducties van lange speelfilms en documentaires gesteund.

Directeur/bestuurder Doreen Boonekamp van het Nederlands Fonds voor de Film:
‘Het is verheugend te zien dat Nederlandse films er steeds beter in slagen een bijdrage te krijgen van Eurimages. Belangrijker is nog, dat Nederlandse producenten zo cruciale internationale contacten en ervaring opdoen die ook voor hun toekomstige projecten van grote waarde is.’

Eerder dit jaar kende Eurimages aan de volgende Nederlandse coproductieprojecten geld toe: Vivan las antipodas!, een documentaire van Kossakovsky, die in samenwerking met Duitsland wordt gemaakt met Lemming Film als coproducent: 220.000 euro. The Brownian Movement, een majoritaire Nederlandse coproductie van Nanouk Leopold met Duitse en Belgische partners: 350.000 euro. Deze film wordt momenteel geproduceerd door Circe Films. Our grand despair, de minoritaire Nederlandse coproductie in samenwerking met Turkije en Duitsland, van de Turkse maker Seyfi Teoman, met producent Circe Films: 150.000 euro.