Symposium Kunsten ’92 – Gemeentelijke Cultuurpolitiek 18 januari 2010

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 breken nieuwe tijden aan. De toekomstige wethouders en gemeenteraadsleden zullen zich in een economisch moeilijke periode moeten buigen over de vraag wat werkelijk van waarde is. Behoud van sociale samenhang en creatie van werkgelegenheid zullen meer dan ooit belangrijke doelen van gemeentelijk beleid zijn. Identiteit, leefbaarheid en een innovatieve economie zijn dè thema’s waar het in de komende jaren om draait. Kunst, cultuur en erfgoed spelen op al die terreinen een essentiële rol. Maar hoe zullen toekomstige politici daarmee omgaan?

Daarom organiseert Kunsten ’92 op 18 januari aanstaande in de Stadsschouwburg van Utrecht een symposium over kunst en cultuur in wijk, dorp en stad, in samenwerking met De Vrede van Utrecht en Debatcentrum Tumult. Om te inspireren en te informeren, om handvatten te bieden voor een slagvaardig cultuurbeleid en om met elkaar in debat te gaan. Aan de hand van inleidingen door wetenschappers, uitspraken van politici en goede voorbeelden uit de praktijk. Over eetbare landschappen, burgers die zelf hun huis bouwen,  klank in de stad en mobiele telefoonfestivals.
Met o.a. Aleid Wolfson, Vincent van Rossum, Adri Duivesteijn, Sandra Trienekens, James van Lidth de Jeude, Gerard Marlet, Mary Ann Schreurs, Harry van Waveren, Arno Brok, Floris de Gelder en Jaap Pilon. Discussie onder leiding van Lennart Booij.
 
U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via www.kunsten92.nl. Daar treft u ook de laatste informatie over het programma aan.

STADSSCHOUWBURG UTRECHT
Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht
Maandag 18 januari 2010
Aanvang: 9.30 uur
Einde: 17.30 uur
Toegang: gratis