Tot 50.000 euro Europese subsidie bij i2i

De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie en wordt gezien als een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van een cinematografisch of audiovisueel werk. Onder ‘uitvoering’ verstaat men de voorbereidingsfase, de productiefase en de postproductiefase tot de oplevering van het project. De eerstvolgende deadline van 5 februari 2010 is voor projecten waarvan de eerste draaidag op zijn vroegst heeft plaatsgevonden op 1 juli 2009.