Nieuw boek: het gouden filmidee

Ook schetsen Ruven en Batavier een, soms ontluisterend maar vaak ook hilarisch beeld van de gang van zaken in Hollywood als het er om gaat filmideeën te verkopen. Ruven en Batavier brachten de laatste jaren veel tijd in Hollywood door en spraken daar met veel producenten, agents, regisseurs en schrijvers.  Uit hun mond tekenden zij veel amusante verhalen op.

Maar behalve amusant, is het boek vooral leerzaam omdat het over schrijven gaat. Schrijven, en dan met name schrijven voor de film- en TV-industrie is, zo betogen zij,  een vak.  Een hard vak bovendien, waarin het er op aan komt zo snel mogelijk de essentie van je verhaal te vertellen. In dit verband is er in het boek ook uitvoerig aandacht voor de verschillende filmgenres die allemaal hun eigen, specifieke eisen stellen aan het filmverhaal.  Ook onderwerpen als de hoofdpersoon van het (film) verhaal, het conflict en de ontwikkeling van de hoofdpersoon komen uitvoerig aan de orde. En natuurlijk: hoe dit alles in één zin samen te ballen.

Rijk door 1 zin is daarmee een heel praktisch schrijfboek voor film en TV geworden. Maar wel een uit de harde Hollywood-praktijk. Paul Ruven en Marian Batavier schreven eerder Het Geheim van Hollywood. De gouden succesformule voor schrijvers, acteurs, regisseurs en alle andere filmliefhebbers.

Titel:                Rijk door 1 zin; Het gouden filmidee. Hoe verzin je het? Hoe verkoop je het?
Auteurs:           Paul Ruven & Marian Batavier
Uitgever:          Theatrebookshop, Amsterdam, (www.theatrebookshop.nl) 020-622 6489
ISBN:                978-90-78835-02-8

Verkoopprijs:    19,95
Verschenen:     15 oktober 2009

NUR-code:        670