Discussiebijeenkomst KUNSTEN ’92 op 24 november 2009

De volgende onderwerpen worden behandeld: de houdbaarheid van de peer review-beoordelingssystematiek van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, de door de commissie Drenth gesuggereerde wijzigingen van de subsidiesystematiek, alsook het voorstel voor een nieuwe kunstenplansystematiek van de gemeente Amsterdam en de mogelijke gevolgen elders daarvan. Verder uiteraard ook de kredietcrisis en de actuele politieke situatie.Het programma treft u onderaan dit bericht. Op onze website vindt u links en documenten die achtergrondinformatie bieden bij de onderwerpen waarover gediscussieerd zal worden en een routebeschrijving.

Geeft u zich zo spoedig mogelijk op door een e-mail te sturen naar info@kunsten92.nl.

PROGRAMMA

15.00 – 16.00 LEDENVERGADERING (besloten)

16.15 – 18.00 OPENBARE DISCUSSIE
Na een welkomstwoord door Ernestine Convalius, directeur van het Bijlmer Parktheater wordt onder leiding van Ad ‘s-Gravesande gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ en de beoordelingssystematiek
•    Korte samenvatting van de kernproblemen en kritiekpunten
•    Inhoudelijke en financiële gevolgen van juridisering: George Lawson (directeur-bestuurder NFPK+)
•    De blik van een relatieve buitenstaander: Monica Bremer (advocate en universitair docente Kunst, recht en publieke/private financiering aan de UvA en Erasmus Universiteit)
Cultuur, bestuur en infrastructuur
•    Toelichting: Bart Drenth (voorzitter commissie Drenth)
•    De nieuwe kunstenplansystematiek van Amsterdam: Max van Engen (hoofd Kunstzaken gemeente Amsterdam)
•    Commentaar: Ellen Walraven (directeur debatcentrum De Balie, Amsterdam)
De kredietcrisis en het politieke klimaat
•    De effecten van de kredietcrisis: (Kees Weeda, secretaris Raad voor Cultuur)
Het politieke klimaat en het draagvlak voor kunst en cultuur
•    Strategiebepaling

Vanaf 18.00 uur nazit en korte rondleiding door het Parktheater voor geïnteresseerden.

Voor meer informatie: www.kunsten92.nl