Brief K’92 Cultuurbegroting 2 november Tweede Kamer

Met een korting op de uitkeringen aan lagere overheden in het verschiet maakt de vereniging zich zorgen over de effecten daarvan op het culturele klimaat in het gehele land. Voorgenomen beleid, zoals de invoering van hogere eigen inkomstennormen, moet daarom getoetst worden aan de omstandigheden op het moment van invoering.

Versterking van kennisinfrastructuur is van vitaal belang voor de sector
Juist op het gebied van digitalisering neemt Nederland op dit moment een voorhoedepositie in. Investeringen op dit vlak dienen een belang dat verder gaat dan alleen de erfgoedsector. Daarom steunt Kunsten ’92 graag de oproep van de erfgoedsector om deze budgetten niet te beperken.

Bewaak inhoudelijke basis en samenhang subsidiesystematiek
Kunsten ’92 pleit ervoor bij de beoordeling van de subsidiesystematiek niet de procedure maar het inhoudelijk oordeel en de samenhang tussen de verschillende subsidieregimes centraal te stellen.

Meer aandacht voor drama en documentaires bij publieke omroep
Het is verheugend dat kunst en cultuur tot speerpunten van de publieke omroep zijn benoemd, maar op zichzelf biedt dit geen enkele garantie voor kwaliteit, de hoeveelheid zendtijd en middelen en de uitzendtijdstippen. Versterking van aandacht voor in het bijzonder de kunsten is wenselijk, met name waar het gaat om de productie van Nederlands drama, documentaires en (werkelijk) informatieve programma’s.

Zie verder: de volledige brief