Nieuw centrum voor interdisciplinaire kunst aan het Spui

Beeld, bewegend beeld, dans, toneel, debat, literatuur en muziek betreden steeds vaker elkaars terrein. Dat levert nieuwe expressievormen op. Deze uitingen moeten een plek krijgen waarin ze op een vanzelfsprekende manier kunnen gepresenteerd worden. Rien Hagen: "Wij willen een plaats waar door de confrontatie van verschillende kunstvormen nieuwe spannende zaken voortkomen." Een kleine twintig jaar geleden heeft architect Herman Hertzberger een gebouw ontworpen waarin dit mogelijk is. De ambities die de gemeente heeft uitgesproken voor de herinrichting van het Spuiplein en in zijn plan voor de functie van culturele hoofdstad in 2018, maken de ontwikkeling van een dergelijk centrum meer dan relevant en uit oogpunt van planning urgent. Cees Debets:"Ik zie veel mogelijkheden voor het productiehuis van de nieuwe instelling dat als laboratorium voor het ontwikkelen van projecten vol verrassende kruisbestuivingen gaat dienen. Door het samengaan zal meer ruimte komen voor een inspirerend educatieprogramma onder het motto "leren zien". Het theater blijft werken aan de hoge kwaliteit en in de persoon van filmhuisprogrammeur Leendert de Jong wordt de positie van landelijk toonaangevend filmhuis geborgd."

Rien Hagen is nu waarnemend directeur van het Filmhuis, een sollicitatieprocedure is van start gegaan voor een tweede directeur van de nieuwe instelling. De integratie krijgt inhoud door het vormen van een koepelbestuur onder voorzitterschap van Ronald Florisson, Leo Schepman wordt vice voorzitter, Marco Zoon penningmeester en Jacques Buiteman secretaris.

De uitwerking van de plannen zal nog aan de Ondernemingsraad van het filmhuis worden voorgelegd. De stichtingen van zowel Filmhuis Den Haag als Theater aan het Spui blijven gedurende de huidige cultuurplanperiode bestaan.