Nederland krijgt sectorinstituut voor film

De oprichting is de uitkomst van de opdracht van minister van OCW Ronald Plasterk aan de sector zich te verenigen in een nationaal instituut, vergelijkbaar met sectorinstellingen als het  Muziek Centrum Nederland, Theaterinstituut Nederland (TIN) en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). De operatie is ingegeven door het verlangen om de filmsector met een centraal instituut te ondersteunen, samenwerking tussen instellingen te bevorderen en de filmcultuur in Nederland één gezicht en aanspreekpunt te geven.

De Raad voor Cultuur heeft zich positief uitgesproken over het fusieplan dat de toekomstige partners indienden en adviseerde minister Plasterk in te zetten op vlotte realisatie. Maandagavond heeft de minister laten weten het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen én een extra bijdrage toe te kennen voor investering in nieuwe taken van het instituut.

Het Filmsectorinstituut zal in binnen- en buitenland het gezicht van film in Nederland bepalen en is aanjager van en ambassadeur voor filmcultuur. Daartoe maakt het gebruik van een wereldwijd gerenommeerde filmcollectie, restauratie- en onderzoeksexpertise en veel ervaring op zowel het gebied van educatie als internationale promotie en marketing. Het Filmsectorinstituut zet zich op innovatieve wijze in voor de verspreiding van filmkennis door middel van internationale samenwerking, onderzoek en debat.

Wie zijn de fusiepartners?
De Filmbank – vier werknemers en elf vrijwilligers – distribueert en presenteert Nederlandse grensverleggende films in alle genres in binnen- en buitenland. Deze films worden onder de aandacht gebracht middels filmprogramma’s, boekpublicaties, dvd’s, tentoonstellingen, websites en internetkanalen. De Filmbank is al gehuisvest in het pand van het Filmmuseum, waarmee het veel samenwerkt. Directeur: Anna Abrahams. www.filmbank.nl

Holland Film – zes werknemers – stelt zich ten doel de zichtbaarheid van de Nederlandse film op de internationale markt te vergroten door middel van kennisverspreiding, marketing en promotie. Daarbij ondersteunt en adviseert Holland Film producenten bij het onder de aandacht brengen van hun filmproducties op de internationale podia en de internationale markt. Voor de internationale filmwereld is Holland Film hét expertisecentrum met betrekking tot de Nederlandse filmgemeenschap. Managing director: Claudia Landsberger. www.hollandfilm.nl 

Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) – dertien werknemers – is het landelijke expertisecentrum van de filmsector op het gebied van educatie over film en andere media. Naast diensten als advies en deskundigheidsbevordering voert het NIF ook activiteiten uit zoals de landelijke educatieve filmprogramma’s waar jaarlijks 185.000 jongeren mee worden bereikt. Directeur: Gabriël Maassen. www.filmeducatie.nl

Het Filmmuseum – 150 werknemers – is het grootste en belangrijkste centrum voor de cinematografie in Nederland. Het museum beheert een verzameling films van ca. 37.000 titels die de hele filmgeschiedenis omspant, herbergt een uitgebreide verzameling archieven en filmgerelateerde collecties en huisvest een van de grootste filmbibliotheken van Europa. Directeur: Sandra den Hamer. www.filmmuseum.nl

Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Filmmuseum, Marnix van Wijk (pers- & pr-attaché), 020-5891405, mwijk@filmmuseum.nl