Louis Hartlooper Prijs voor filmcriticus Dana Linssen

De uitreiking vindt plaats om 19.15 uur in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht, waar tussen 19.00 – 21.00 uur tevens de KNF (Kring van Nederlandse Filmjournalisten)-borrel plaatsvindt.

Dit jaar is de winnaar gekozen door de leden van het DDG (Dutch Director’s Guild) op basis van een shortlist van vijf personen, voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap. Dat filmmakers uiteindelijk de keuze hebben bepaald is op zichzelf interessant, het nadeel is echter dat er geen uitgebreid jury rapport bestaat. Dus moeten we volstaan met de aanbeveling bij de shortlist.

En die luidde kort en krachtig:  In de traditie van oude iconen als Beerekamp en Van Bueren, wordt ze gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context.
 
Met deze prijs beogen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder de (goede) filmjournalistiek. De filmcultuur is gebaat bij en kan niet bestaan zonder het geschre-ven woord, dat gedrenkt is in bevlogenheid, idealisme, research en historisch besef.

De prijs wordt uitgereikt aan een scribent die door middel van een of meerdere publicaties het afgelopen jaar een eminente bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur in ons taalgebied.

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de Zwarte Spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident.

De prijs is eerder toegekend aan Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad, aan Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie, aan Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema en André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in met name NRC Handelsblad en in Skrien.