Geen Nederlandse umbrellastand op MIPCOM 2009

Initiatiefnemer en NBF-voorzitter Hans Bosscher vindt het te bizar voor woorden. "Na twee succesvolle edities, waarbij de groep deelnemende bedrijven niet alleen groeit maar ook zeer content is met de behaalde salesresultaten, is het frusterend om vanwege het ‘niet passen binnen een bepaald subsidiepotje’ dat al onze inspanningen voor niets lijken te zijn geweest." De wrange situatie wordt ook nog eens nadelig beïnvloed door het vertrek van een paar medewerkers binnen EZ en de EVD die het nut van Dutch Indies voor de Nederlandse mediabranche begrepen en er naar handelden.

Bosscher en de aangesloten partners gaan niet bij de pakken neerzitten. "Ondertussen gaan wij door met een hernieuwde aanvraag bij een internationaal programma van de EVD. Dit betekent echter dat we weer van vooraf aan moeten beginnen en opnieuw moeten uitleggen wat de opzet en het doel van de Dutch Indies is. Maar vooral ook uitleggen dat continuïteit een absolute voorwaarde voor succes en rendement is en dat nu stoppen een zekere vorm van kapitaalsvernietiging inhoudt."

Afgezien van de reeds gedane investeringen in de afgelopen jaren, opgeteld zo’n 250.000 euro, is het extra wrang dat beursorganisator Reed MIDEM momenteel bezig om de beschikbare standruimte aan een andere marktpartij te verhuren. "En als we die plek verliezen, naast de collega’s van de NPO, krijg je die niet zo snel meer terug. We hebben nu overigens ook geen geld om de stand, die we vorig jaar hebben aangepast zodat het meer een geheel werd met de collega’s van de NPO, op te slaan. Heel frusterend."

Gezien de ambtelijke molen in Den Haag nog altijd traag draait, ziet het er niet naar uit dat de subsidiekwestie tijdig kan worden opgelost. "Het is een drama voor sommige van de deelnemende bedrijven, zo vlak voor de beurs die begin oktober plaatsvindt. Zij zullen nu op eigen houtje en zonder de voordelen van een umbrellastand – waaronder bepaalde kortingen – hun boontjes in Cannes moeten doppen. Als ze überhaupt nog gaan. De Dutch Indies-stand staat er hopelijk weer in 2010", aldus Bosscher.

(Bron: Broadcast Magazine)