Oproep Cinema Junior

In dit kader kunnen twee films worden gerealiseerd, geschikt voor vertoning in de bioscoop en op televisie: één voor de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar en één voor de categorie van 9 tot 12 jaar. Het productiebudget is circa 900.000 euro per film. Eerder werden Knetter, Don, Kikkerdril en De Indiaan geproduceerd.

De samenwerkende fondsen en omroepen nodigen auteurs en regisseurs uit om, bij voorkeur in teamverband en met een producent, voorstellen in te dienen voor Nederlandstalige jeugdfilms met een minimale lengte van 80 minuten en met een maximaal budget van 900.000 euro. De films dienen te gaan over een eigentijds gegeven en te worden verteld vanuit het perspectief van kinderen, en zijn bij voorkeur gebaseerd op een origineel verhaal.

Aanmeldingen bestaan uit:
* een synopsis incl. logline van 2-4 pagina’s
* een regievisie
* een cv van de scenarist en regisseur
* een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

Procedure
Uit de inzendingen worden acht projecten geselecteerd die voor een treatmentbijdrage van 8.000 euro in aanmerking komen. Vervolgens krijgen vier projecten een scenariobijdrage, waarna uiteindelijk twee films met een productiebijdrage zullen worden gehonoreerd.

Inleverdatum
Aanmeldingen dienen uiterlijk maandag 14 september 2009 voor 17:00 uur in 10-voud te worden ingediend bij het Nederlands Fonds voor de Film. Het aanmeldingsformulier en de toelichting kunt u vinden op www.filmfonds.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Brenda Azaay of Dorien van de Pas van het Nederlands Fonds voor de Film, Jan Luykenstraat 2, 1071 CM Amsterdam, telefoon 020 – 5707676 / e-mail: b.azaay@filmfonds.nl.