Faillisement uitgesproken over Media Academie

De Media Academie kampt met een bij de verwachtingen achterblijvende omzet en te hoge vaste kosten. Daardoor is een verlieslatende situatie ontstaan met een negatief vermogen waardoor de Media Academie niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Inmiddels zijn de 26 medewerkers door het bestuur ingelicht. De afgelopen weken is door de bewindvoerder in overleg met de interim-directeur en het bestuur onderzocht of een succesvolle voortzetting van de activiteiten van de Media Academie mogelijk was. Dat heeft niet geleid tot oplossing of verbetering van de slechte liquiditeitspositie. Daardoor is een faillissement onvermijdelijk gebleken.

De Media Academie ontstond in de huidige vorm in 1991 en is een initiatief vanuit de mediabranche. In het bestuur zijn o.a. de publieke omroep (NPO), de facilitaire bedrijven, de commerciële omroepen en de tv-producenten vertegenwoordigd. De laatste jaren bleef de vraag naar cursussen vanuit deze sectoren achter en draaide de Media Academie verlies. Pogingen om door partnerships met o.a. hogescholen het vermogen en de omzet te versterken zijn niet succesvol gebleken. Het omzetperspectief voor 2009 is inmiddels mede door de huidige crisis ongunstig. De komende weken wordt onderzocht of (delen van) de Media Academie nog kunnen doorstarten.

Meer informatie over het faillisement is te vinden op de website van de Media Academie