Nieuwe aanvraagronde voor bewezen speelfilmtalent in november

Om talentvolle makers de kans te geven zich na hun debuut te blijven ontwikkelen, startten Filmfonds en Mediafonds dit voorjaar met dit initiatief in samenwerking met het CoBO-fonds en de omroepen. De eerste aanvraagronde van mei heeft nog niet geleid tot toekenningen. De volgende inleverdatum is 2 november. Na deze ronde kan er in het voorjaar van 2010 weer worden ingediend.

Een gezamenlijke adviescommissie toetst de plannen op artistieke kwaliteit, waarbij de visie van de maker en eerder werk worden meegewogen. Omroep, Filmfonds, Mediafonds en CoBO-fonds kunnen zo jaarlijks samen aan twee projecten een maximale bijdrage geven van in totaal 1.2 miljoen euro. Gesteunde films komen niet in aanmerking voor subsidie bij de Suppletieregeling van het Filmfonds. Ook projecten die al een realiseringsbijdrage ontvingen van een van de fondsen komen niet in aanmerking.

Voor meer informatie:
Website Nederlands Fonds voor de Film