Realiseringsbudget speelfilm grotendeels besteed

De inleverdata voor aanvragen ontwikkeling, afwerking en alle andere categorieën blijven dit jaar naar verwachting ongewijzigd. Het budget hiervoor is nog niet uitgeput. Het budget van de intendanten (drie miljoen euro realiseringsgeld per intendant over 2008 en 2009) is ook nagenoeg besteed. De commercieel intendant heeft nog geld voor ontwikkeling beschikbaar.

Bij de Suppletieregeling kunnen dit jaar nog wel nieuwe aanvragen worden gedaan, die in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Zodra het jaarbudget van de Suppletieregeling voor 2009 volledig is gereserveerd voor ingediende aanvragen, zal de behandeling van projecten doorschuiven naar het nieuwe jaar. Naar aanleiding van de evaluatie ’08-’09 van de regeling zullen een aantal aanpassingen worden doorgevoerd. De verwachting is dat de gewijzigde regeling per 1 januari 2010 van kracht wordt en zal gelden voor alle projecten die vanaf dat moment behandeld worden. Na goedkeuring door OCW en de EU, worden de aanpassingen zo snel mogelijk aangekondigd.

Klik hier voor een overzicht van toekenningen lange speelfilm en hier voor de suppletiemeter.