Meer nieuws Filmfonds: veranderingen in de organisatie

Die dag zal de nieuwe Raad van Toezicht onder voorzitterschap van prof. drs. Gerlach Cerfontaine geïnstalleerd worden. Tot de raad treden toe Pearl Dias, Max van Praag, Gerard van der Stelt en Emile Fallaux. Op termijn zal de raad naar zeven personen worden uitgebreid.

Meer informatie is te vinden op de website van het Filmfonds.