Fonds toetst streng op titel-, en logovermelding

Het Filmfonds heeft in het verleden meermaals geconstateerd dat de vermelding in voor en eindtitels en het gebruik van het logo te wensen over laat. Besloten is de situatie te verbeteren door de richtlijn te verduidelijken en strenger toe te passen. De correcte toepassing van logo en titels is verplicht en gebonden aan regels en is een vast onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst. Alle titels en logotoepassingen dienen vooraf ter goedkeuring aan het hoofd van de betreffende categorie bij het fonds te worden voorgelegd. Bij verkeerd gebruik zal het fonds 5% van de totale bijdrage (de laatste termijn) inhouden. Hier vindt u de nieuwe richtlijn.