Deadline CineMart verplaatst naar 1 september 2009

Naast de vele inzendingen die ze elk jaar ontvangen, is Cinemart ook zelf gedurende het jaar op zoek naar mooie projecten op verschillende festivals, markten en workshops. Verder werken ze nauw samen met hun partnerorganisaties en de CineMart Advisory Board die hen door het jaar heen adviseren over interessante producenten en projecten in hun eigen territoria.

Zoals ieder jaar zijn ze weer hard op zoek naar mooie Nederlandse projecten om te presenteren aan de internationale industrie en willen je dan ook van harte uitnodigen om projecten die je geschikt acht voor CineMart in te dienen voor eventuele selectie voor CineMart 2010.

Het kan een project zijn in script fase of een later stadium, met internationale potentie waarvoor nog geld gezocht wordt, bijvoorbeeld in de vorm van pre-sales of ontwikkelingsgeld.

De informatie over de geselecteerde projecten wordt verzameld in het CineMart Dossier, dat online wordt verstuurd naar een groot aantal internationale producenten, sales-agents, distributeurs, TV-aankopers, fondsen etc.

Een aantal voorwaarden:

    * Een project mag niet op andere markten of festivals zijn
      gepresenteerd
    * Een project moet internationale potentie hebben
    * Een project kan in verschillende stadia van ontwikkeling zijn
    * Er moeten een regisseur en producent aan het project verbonden zijn

Meer informatie te vinden via de website van het IFFR.