Kort verslag ledenavond over contracten – 8 juni 2009

De avond werd ingeleid door drie juristen: Fulco Blokhuis van Boekx Advocaten, Monica Bremer van Bremer en de Zwaan + Het Contractenbureau en Sylvia Brandsteder, directeur van de VEVAM. De eerst twee sprekers gaven globaal aan wat de belangrijkste do’s en dont’s zijn bij het afsluiten van een contract. Daarbij kwam onder andere naar voren dat regisseurs het contract dat zij van een producent onder ogen krijgen vooral moeten zien als een onderhandelinsvoorstel. Ook werd het belang van het überhaupt afsluiten van een contract (voordat de productie begint!) onderstreept. Sylvia gaf vooral aan dat regisseurs in ieder contract moeten verwijzen naar hun VEVAM-aansluiting, omdat ze anders het risico lopen om onderdelen van hun auteursrecht twee keer over te dragen.

Na de inleidingen gingen de leden in drie groepen uiteen om persoonelijk ervaringen uit te wisselen. Hieruit bleek dat er grote verschillen zijn in de ervaringen die mensen hebben met het afsluiten van contracten. Het duidt op willekeur in de contractspraktijk. Uiteraard kwamen er ook allerlei praktische tips uit deze groepsbesprekingen, maar die bewaren we even voor het grote artikel.

Tot slot bleek bij de afrondende, plenaire zitting dat deze avond niet voor niets was. Er werden tal van suggesties gedaan om dit onderwerp (in brede zin: de zakelijke kant van de beroepspraktijk) vaker bij de hoorns te vatten. Genoemd werden: een juridisch maandelijks spreekuur, een omgekeerde pitch voor producenten en het onder de loep nemen van het DDG Modelcontract. We zullen de aanbevelingen ter harte nemen en er mee aan de slag gaan.

Om 22.45 werd de zitting opgeheven en dronken we nog een drankje in de bar (de black room) van het Mediafonds, een locatie die bijzonder goed is bevallen voor dit soort bijeenkomsten. Dank aan het fonds voor het beschikbaar stellen van hun souterrain.

Leden van de NBF kunnen de powerpoint-presentaties van de sprekers downloaden via deze link.