DDG/NBF Ledenavond ‘De do’s en dont’s van het regiecontract’ – 8 juni 2009

De opzet van de avond is als volgt. Allereerst zullen drie juristen een korte inleiding geven, waarbij diverse aspecten van het contract aan de orde zullen komen. Daarna worden de aanwezigen in drie groepen opgedeeld. Hierdoor is er gelegenheid om in kleiner verband persoonlijke ervaringen uit te wisselen over eigen contracten, onderhandelingen, opdrachtgevers etc.

 

Elke groep wordt begeleid door één van de aanwezige juristen:
–    Fulco Blokhuis (advocaat bij Boekx Advocaten)
–    Sylvia Brandsteder (directeur VEVAM)
–    Monica Bremer (partners bij Bremer en de Zwaan en Het Contractenbureau)

Zij zullen de belangrijkste bevindingen van de gesprekken noteren. Aan het einde van de avond is er een plenaire afsluiting waarin deze bevindingen met de hele groep gedeeld worden. Zodoende kan iedereen profiteren van alle (ongetwijfeld) nuttige do’s en dont’s die op deze avond naar voren zullen komen. Als afsluiting drinken we een borrel met elkaar.

De drie subgroepen worden onderverdeeld aan de hand van drie thema’s die met het contract te maken hebben:
1) De wederpartij/producent. De producent is bijna altijd je contractspartij. Het is belangrijk dat je je realiseert met wie je in zee gaat, voordat je überhaupt met een project begint. Ook is het van belang dat goed omschreven is wat de verplichtingen van de producent zijn, zodat je bij eventuele onenigheid een grond hebt om een contract te kunnen ontbinden.
2) Financiën. In deze groep komen het honorarium, betalingen, tarieven, positie in het recoupment-schema en afrekeningen aan de orde. Kortom, alles wat met geld en de afhandeling ervan te maken heeft.
3) Auteursrechten. Hoe zorg je ervoor dat niet alle rechten worden overgedragen aan de producent? Welke bepalingen moeten er op het terrein van auteursrecht sowieso in je contract worden opgenomen (persoonlijkheidsrechten) en hoe verhoudt zich de rechten-overdracht/licentie tot het aansluitingscontract met de VEVAM?

We verzoeken je om je op te geven via info@nbf.nl. Geef hierbij aan in welke subgroep je ingedeeld wilt worden, met een 1ste en 2de voorkeur! Als je een contract bij wijze van voorbeeld wil voorleggen in één van de subgroepjes, moet je dat even in je aanmelding laten weten. Uiteraard doen we dat dan geanonimiseerd.

Datum: maandag 8 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: souterrain van het Mediafonds (Herengracht 609)