Willem Thijssen wordt eerste animatie-intendant

Hij zal zich actief inzetten voor het ontwikkelen van een lange animatiespeelfilm en een serie superkorte animatiefilms. Ook fungeert hij als matchmaker tussen nationale en internationale partijen. Over realiseringsaanvragen kan hij de commissie adviseren. Vanuit de ambitie de Nederlandse animatiefilm te versterken en professionaliseren verhoogde het fonds daartoe het jaarbudget van de categorie Animatie van 6 ton naar 1 miljoen euro.

Willem Thijssen produceerde meer dan 80 films waaronder vele coproducties. Hij is als animatieproducent met zijn bedrijf CinéTé al langer dan 30 jaar actief in België en Nederland. Ook schreef en regisseerde hij zelf films. Hij won een Oscar voor Een Griekse Tragedie (1987, Nicole van Goethem) en een voor Father and Daughter (2001,Michael Dudok de Wit). Thijssen was commissielid voor de categorie Documentaire. Voor hem markeert de benoeming de afsluiting van een periode van vier jaar als commissielid voor de categorie animatie. Gedurende zijn aanstelling zal zijn bedrijf geen aanvragen indienen bij het fonds. De benoeming is voor twee jaar.
 
Voor meer informatie:
Nederlands Fonds voor de Film, 
Jonathan Mees, communicatie,
tel. 020 5707681,
e-mail
j.mees@filmfonds.nl