Federatie Filmbelangen maakt doorstart

Binnen de nieuwe structuur krijgt het bestuur een meer autonome  taak om strategisch beleid te ontwikkelen waarbij gemeenschappelijke doelstellingen van de lidverenigingen prioriteit krijgen. Verder verwachten de leden van de Federatie op basis van spelregels en de nieuwe structuur  tot een verbeterde externe en interne communicatie te komen. Hetgeen tot een positief effect voor de professionalisering van de gehele sector moet leiden. Een verdere groei en professionalisering van de sector kan alleen gezamenlijk effectief worden vormgegeven.

De komende maanden worden gebruikt voor het vormen van het nieuwe bestuur, het organiseren van een symposium over een toekomstvisie op de Nederlandse film en daaraan gekoppelde vaststelling van de prioriteiten voor de jaren 2010 en 2011.

De negen aangesloten lidverenigingen vertegenwoordigen nagenoeg alle georganiseerde filmmakers in Nederland. Het gaat om ACT (Gilde van film- en televisieacteurs), ADC (Assistant Directors Club), DDG (Dutch Directors Guild), NBF (Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers), Netwerk Scenarioschrijvers, NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilm, NSC (Netherlands Society of Cinematographers), NVS (Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten) en de VNAP (Vereniging van Nederlandse Animatie Producenten).
Het interim-bestuur bestaat uit: Jules van den Steenhoven (NSC, interim voorzitter)
Wim Blaauboer (Netwerk Scenarioschrijvers), Mardou Jacobs (NBF), Michiel de Rooij (NVS) en Sieger Sloot (ACT).

Voor meer informatie over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen via:
jules@cinematography.nl
info@filmbelangen.nl