Filmfonds benoemt nieuwe directeur/bestuurder en raad van toezicht

Met Doreen Boonekamp haalt het fonds een ervaren persoon binnen met veel gevoel voor de film maar ook met een rechte rug, die gewend is keuzes te maken.’ aldus interim-voorzitter Hans van Beers.
De organisatie van het fonds wordt dit jaar aangepast met een verzwaarde positie voor de directeur /bestuurder en een raad van toezicht op afstand. De nieuwe raad zal op 1 juli aanstaande geïnstalleerd worden als opvolger van het huidige interim bestuur. Tot de raad treden toe Pearl Dias, manager Binoq Atana; Max van Praag, voormalig directeur filmdistributiebedrijf UIP/Universal Pictures; Gerard van der Stelt, interim-directeur ARBO Unie en Associé Boer & Croon, en Emile Fallaux oud-directeur International Film Festival Rotterdam en voormalig hoofdredacteur Vrij Nederland. Op termijn zal de raad naar zeven personen worden uitgebreid.
Doreen Boonekamp die onlangs de Cultuurprijs van de stad Utrecht ontving, is sinds zeven jaar directeur van het Nederlands Film Festival. Tevens is zij bestuurlijk actief voor verschillende culturele organisaties. Tussen 1990 en 2001 was zij werkzaam bij het Nederlands Film Festival als achtereenvolgens productieassistent, producent, zakelijk leider en adjunct directeur. Ook werkte zij voor de CineMart van het International Film Festival Rotterdam en voor het Balticum Film & TV Festival in Denemarken.
Boonekamp: "Ik zie er naar uit met het Filmfonds getalenteerde makers optimale kansen te bieden zich te ontwikkelen en een oeuvre op te bouwen. Daarnaast vind ik het essentieel dat de mogelijkheden voor internationale samenwerking worden verbreed en geïntensiveerd”.
Directeur Toine Berbers, die de post de afgelopen acht jaar vervulde, zal zijn werkzaamheden op 1 juli afronden. Dit najaar zal Doreen Boonekamp voor de laatste keer het Nederlands Film Festival leiden. Kort na het festival treedt zij in dienst bij het fonds. De aanstelling is in principe voor vier jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals vier jaar.
 
Voor meer informatie:
Nederlands Fonds voor de Film, 
Jonathan Mees, communicatie,
tel. 020 5707681,
e-mail j.mees@filmfonds.nl