Nieuwe telefilm ronde: deadline 4 mei 2009

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde Telefilms worden in 2011 uitgezonden op Zapp op 3, in het zaterdagavond slot van 19.00 uur.

 

Dit jaar gaat het om familiefilms waarbij ook de jeugdige kijker vanaf 6 jaar mee kan kijken. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu.

 

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van +/- € 800.000.

 

Overige voorwaarden:

 • het indienen van de synopsissen is alleen mogelijk voor onafhankelijke film/tv – producenten.
 • de synopsis telt minimaal twee en maximaal 4 pagina’s A4 (enkelzijdig beschreven).
 • de synopsis is voorzien van een (werk)titel, auteur en datum, nummering pér pagina en dienen lósbladig (géén ringbandjes, plastic omslagen etc.) te worden ingeleverd.
 • de synopsis wordt enkelvoudig (één exemplaar) ingediend.
 • Bijgevoegd: Duidelijk curriculum vitae van de schrijver en van de producent. Dit is voorzien van adres, telefoon- faxnummer en e-mail-adres. 
 • het geheel (de synopsis en curriculae) beslaat niet meer dan 6 pagina´s.
 • de schrijver en producent zijn NIET een en dezelfde persoon.
 • de producent heeft relevante werkervaring.
 • Deelname staat alleen open voor zendgemachtigden met een lange staat van dienst op het gebied van inhoudelijke en productionele (co-)producties van   kwaliteitsdrama en/of (tele)film. Aantoonbare affiniteit en ervaring met het co-produceren van 90 minuten drama, met een budget van +/- € 800.000 is een vereiste.
 • in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een zich wel kwalificerende publieke omroep, opnieuw worden ingediend.
 • synopsissen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet behandeld.

 

De synopsissen dienen uiterlijk 4 mei 2009 vóór 17.00 te zijn ingediend bij het CoBO-fonds,

 

Bezoek adres:

CoBO-fonds, Mediapark, NPO gebouw,

kamer 6.6001

 

Post adres:

CoBO- fonds, 6e etage

(In de linkerbovenhoek van de enveloppe: TELEFILM 2009)

Postbus 26444

1202 JJ Hilversum

 

Mail adres:

cobo@cobofonds.nl / bij onderwerp vermelden: TF oproep 2009

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CoBO-fonds:

Tel: 035 – 67 75 348