Filmfonds herziet selectie van twaalf productiehuizen

Ondanks het feit dat het principe van het zwaarder wegen van staat van dienst breed wordt gedragen en schriftelijk door de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten is onderschreven, zijn er bezwaren geuit tegen de wijze van selecteren door het fonds en tegen de publicatie van de namenlijst, onder meer op een bijeenkomst ten kantore van het fonds op 15 januari jl.

Het fonds acht nader overleg wenselijk en heeft producenten gevraagd om met een opbouwend voorstel te komen. Het Filmfonds heeft vorige maand  het voornemen kenbaar gemaakt de twaalf productiehuizen te selecteren. Zij komen in aanmerking voor  tweederde van de in de regeling lange speelfilm beschikbare realiseringssubsidie. Dit uitgangspunt is in maart vorig jaar bekendgemaakt en voordien doorgesproken met de verschillende belangenorganisaties in de filmwereld.

Het Filmfonds houdt vast aan het principe dat staat van dienst zwaarder zal meewegen in de selectiemethode door middel van beloning voor bewezen artistiek en commercieel succes. Ook zal het principe van beoordeling per ingediend project gehandhaafd blijven. Komende maand vindt hierover nader overleg plaats met producenten.

Voor meer informatie:
Nederlands Fonds voor de Film, 
Jonathan Mees, communicatie,
tel. 020 5707681, e-mail j.mees@filmfonds.nl