Filmfonds: meer geld voor professionaliteit

Het fonds heeft de twaalf producenten uitgekozen die het meeste realiseringssubsidie hebben gekregen in de periode 2005-2008. In het beleidsplan 2009-2012 is aangekondigd dat het Filmfonds de almaar groeiende versnippering tegen gaat door tweederde van de realiseringssubsidie te reserveren voor ervaren producenten. Zij kunnen hiermee meer of grotere filmprojecten realiseren.

Het gaat om tweederde van dertien miljoen euro (8,6 miljoen). Subsidie voor de  filmplannen van de overige producenten komt uit de resterende een derde van het realiseringsbudget (4,4 miljoen). Uitgangspunt is dat veelbelovende filmplannen altijd op subsidie kunnen blijven rekenen, na selectie door het fonds.

Het fonds beoordeelt individuele filmplannen volgens stevige criteria. De twaalf hebben een streepje voor bij het criterium staat van dienst. De samenstelling van de groep wordt jaarlijks herzien, op grond van het succes van de afgelopen periode. Opname bij de twaalf betekent niet dat producenten garanties krijgen. Ook hun projecten zullen aan de selectiecriteria van het fonds moeten voldoen. Als ze minder succesvol zijn kunnen ze het volgende jaar uit de groep vallen.

De selectie op basis van ontvangen realiseringssubsidie is een graadmeter voor de waardering van adviescommissies en de intendanten van het filmfonds. De lijst weerspiegelt de diversiteit van verschillende producenten van zowel artistieke films als van publieksfilms. Het fonds evalueert eind 2009 of dit experiment de filmsector daadwerkelijk versterkt. Op de suppletieregeling is bovenstaande niet van toepassing.

De twaalf zijn:
IDTV Film, Nijenhuis & De Levita Film & TV, Lemming Film, Bos Bros. Film & TV, Eyeworks Egmond Film & TV, Isabella Films, Circe Films, Fu Works Productions, Tom de Mol Producties, Graniet Film, Dutch Mountain Movies en  M4ALL

Voor meer informatie:
Nederlands Fonds voor de Film,
Jonathan Mees, communicatie,
tel. 020 5707681,

j.mees@filmfonds.nl