Cinekid 2008

In 2006 vierde Cinekid zijn twintigjarig bestaan. Van een bescheiden filmfestival voor kinderen in de herfstvakantie is Cinekid uitgegroeid tot een solide organisatie die het hele jaar door activiteiten ontplooit op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor kinderen. Cinekid heeft, naast het jaarlijkse Cinekid Festival, activiteiten ontwikkeld die aansluiten bij de algemeen erkende behoefte aan kennisontwikkeling, expertiseoverdracht, productontwikkeling en educatie.

Doelstelling Stichting Cinekid:

  • bevordering van de kwaliteit van beeldcultuur voor kinderen.
  • bevordering van actieve en creatieve participatie van kinderen bij de media ter versterking van hun positie ten opzichte van de media, t.b.v. smaakontwikkeling en een kritische houding.

Hoofdactiviteiten
Om de doelstellingen te realiseren heeft Cinekid de volgende vier hoofdactiviteiten:

1. Festival
Het Cinekid Film, Televisie en Nieuwe Media Festival voor jeugd van 4 tot 14 jaar (Amsterdam), voorafgegaan door een serie schoolvoorstellingen (Amsterdam). Een satellietprogramma in heel Nederland: Cinekid Op Locatie (30 steden, 15 dagen), een programma in Suriname (i.s.m. The Back Lot).

2. Cinekid International
Gericht op economisch verkeer, kennisuitwisseling en bevordering, coproductiemarkten, versterking mediaproducties voor kinderen. Activiteiten tijdens het Festival: programmamarkt, twee coproductiemarkten, seminars, masterclasses, expertmeetings en internationale trainingsprogramma’s.


3. Mediawijsheid

Media- en cultuureducatie:
Een integraal educatief programma, het hele jaar door.

Doelgroep: basisschool en context, onderbouw voortgezet onderwijs, naschools, buitenschools, Pabo, culturele centra, instellingen/bedrijven.

CinekidStudio:
Ten behoeve van media-educatie heeft Cinekid een gratis online productie- en communicatieplatform en tools ontwikkeld waarmee jonge kinderen zelf vele soorten mediaproducties kunnen maken.

4. Ontwikkeling en vernieuwing
Cinekid richt zich, gezien de doelstellingen en de maatschappelijke behoefte, op ontwikkeling van het interculturele terrein Kind en Media.

Alle informatie over Cinekid, het programma, de lokaties etc. zijn te vinden op www.cinekid.nl