KORT!

KORT! is een serie van tien korte fictiefilms, met een lengte van maximaal tien minuten, waarvoor 73.500 euro per film beschikbaar is. Een aanvraag kan alleen door een ervaren, in Nederland gevestigde producent worden ingediend. Een regisseur komt in aanmerking voor één realiseringsbijdrage.Dit jaar kunnen ook animatiefilms voor KORT! ingediend worden. Bij animatiefilms moet rekening worden gehouden met een korte productieperiode van 6 maanden.De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s, waarbij narratieve films, die op originele wijze het scenario verbeelden, de voorkeur hebben. Nadrukkelijk wordt ook gekeken naar de filmische potentie van het scenario en de creativiteit en durf van de maker(s). Een regievisie is daarom een vereiste.

De aanvraag moet uiterlijk woensdag 3 december 2008 voor 17:00 uur ingediend zijn bij het Nederlands Fonds voor de Film. De uitslag is bekend op woensdag 18 februari 2009. Op maandag 23 februari 2009 vindt het eerste – zowel inhoudelijk als productioneel georiënteerde – gesprek plaats met de tien geselecteerde makers en producenten. De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival 2009.

De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie via de NPS. Aanmelden kan door middel van het KORT!-formulier. U kunt dit met een begrotingsmodel vinden op www.cinema.nl/kortefilm en op www.filmfonds.nl 

Namens NPS, Nederlands Fonds voor de Film, CoBO Fonds en Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties veel succes!

 

 

Voor meer informatie:

                                                                                                                  

Nederlands Fonds voor de Film                                                 NPS Televisie
Ger Bouma                                                                                      Marina Blok
Jan Luykenstraat 2                                                                        Postbus 29000    

1071 CM Amsterdam                                                                    1202 MA Hilversum
telefoon 020 5707676                                                                   telefoon 035 6773585

e-mail b.kranendonk@filmfonds.nl of info@filmfonds.nl    e-mail marina.blok@nps.nl