KORT FILMFESTIVAL LEUVEN

Inzendingen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Afgewerkt NA 15 oktober 2007
* Maximaal 40 minuten (max. 6 min. voor videoclips)
* Voor deelname aan de Vlaamse competitie dient de regisseur en de (meerderheid van de) productie Vlaams te zijn.
* De videoclip competitie is Belgisch

Deadline voor inzending 1 oktober 2008 (postdatum).

Je kunt je ONLINE inschrijven of de inschrijvingsformulieren downloaden op www.kortfilmfestival.be