Halina Reijn en Carice van Houten bieden petitie aan

Onder het motto: ‘Kamer, laat minister Plasterk zijn karwei afmaken, durf te kiezen voor kunst en cultuur’ pleit Kunsten ’92 ervoor om de uitgangspunten van het cultuurbeleid daadwerkelijk mogelijk te maken. De Tweede Kamer, de minister en het culturele veld zijn allen overtuigd van het belang daarvan. Maar daarvoor zijn meer middelen nodig dan de minister nu beschikbaar wil stellen. De Raad voor Cultuur heeft vastgesteld dat een extra bedrag van € 26 miljoen nodig is voor de instellingen in de basisinfrastructuur. Daarnaast zullen ook extra middelen nodig zijn voor de langjarig gefinancierde instellingen en mogelijk ook bij het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+. 

Uit het Tweede Kamerdebat dat volgde bleek dat de kamerleden het erover eens zijn dat de sector niet gediend is bij een valse start. Welke oplossingen zij voorstaan zal blijken bij de moties die nog deze week zullen worden ingediend. Voor de laatste informatie daarover verwijzen wij naar onze website, www.kunsten92.nl  waar u ook een kort verslag vindt van het debat.