Telefilm Oproep 2008

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van rond de 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijke geproduceerde Telefilms worden in 2010 uitgezonden.

De verhalen spelen zich af in het ‘nu’ (aansluitend bij thema’s, gebeurtenissen en ontwikkelingen uit 2010) en reflecteren niet op het verleden. De verhalen zijn relevant, verrassend, kennen prikkelende karakters in een goed verhaal. Producent wordt gevraagd aan te geven voor welke doelgroep van welk net de film bestemd is.

Voorwaarde is dat het plan gerealiseerd moet worden binnen het beschikbare budget per film van rond de € 800.000.

 

Voorwaarden:

*              het indienen van de synopsissen staat alleen open voor onafhankelijke film/tv – producenten.

*              de synopsis telt minimaal twee en maximaal 4 pagina’s A4 (enkelzijdig beschreven)

*              de synopsis moet voorzien zijn van een (werk)titel, auteur en datum en nummering pér pagina, en dienen lósbladig (géén ringbandjes, plastic omslagen etc.) te worden ingeleverd.

*              de synopsis wordt enkelvoudig (één exemplaar) ingediend.

*              Bijgevoegd: Duidelijk curriculum vitae van de schrijver en van de producent, dat is voorzien van adres, telefoon- faxnummer en e-mail-adres.

*              het geheel (de synopsis en curriculae) beslaat niet meer dan 6 pagina´s.

*              de schrijver en producent mogen NIET een en dezelfde persoon zijn.

*              de producent moet relevante werkervaring hebben.

*              Deelname staat alleen open voor zendgemachtigden met een lange staat van dienst op het gebied

van inhoudelijke en productionele (co-)producties van kwaliteitsdrama en/of     (tele)film. Aantoonbare affiniteit en ervaring met het co-produceren van 90 minuten drama met een budget van rond de 8 ton is een vereiste.

*              in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een zich wel kwalificerende publieke omroep, opnieuw worden ingediend.

*              synopsissen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet behandeld.

 

De synopsissen dienen uiterlijk 18 augustus 2008 vóór 17.00 te zijn ingediend bij het CoBO-fonds,

 

Bezoek adres:

CoBO-fonds, Mediapark, Filmcentrum,

kamer 6.6001

 

Post adres:

CoBO- fonds, 6e etage (In de linkerbovenhoek van de enveloppe: TELEFILM 2008)

Postbus 26444

1202 JJ Hilversum

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CoBO-fonds:

Tel: 035 – 67 75 348

Email: cobo@cobofonds.nl / bij onderwerp vermelden: TF oproep 2008

 

Het CoBO-fonds voert het Telefilmproject uit i.s.m. Publieke Omroep en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 
 
Vriendelijke groet,
 
Linda Schuurman
 
 

CoBO-fonds
Postvak M.54
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
T: 035 67 75348
F: 035 677 1955
Fax2Mail: 084 71 73633
KvK Gooi- en Eemland nr. 41193262