Algemene Leden Vergadering NBF

Het bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering het afgelopen jaar en de daarbij behorende cijfers toegelicht. Voor de financieen is de penningmeester op advies van de kascontrolecommissie (Ot Louw en Tom Burghard) decharche verleend. Daarna werd verder gepraat over het heden en de toekomst. We hebben er met zijn allen weer vertrouwen in en de aanwezige leden spraken zich hier ook zeer positief over uit.

in de bijlagen treft u de Agenda ALV 2008, het Jaarverslag van 2007 en de Notulen van de ALV 2007. Om deze stukken te openen dient u eerst in te loggen.