COVID-19 INFORMATIE VOOR DE FILM- EN TV-BRANCHE

STEUNPAKKET 3

TVL (voor werkgevers)

  • Verlengd t/m 30 juni 2021, maar wel geleidelijk afgebouwd.
  • Per 1 oktober 2020 wordt het maximale bedrag per bedrijf verhoogd van 50.000 naar 90.000 per drie maanden.
  • Per 1 januari 2021 wordt de drempel om TVL aan te kunnen vragen verhoogd van 30% omzetverlies naar 40%. Per 1 april 2021 naar 45%.

TOZO (voor zzp’ers)

  • Verlengd t/m 30 juni 2021.
  • Per 1 oktober 2020 geldt naast de reeds ingevoerde partnertoets ook een vermogenstoets. Ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen komen niet meer in aanmerking.
  • Per 1 januari 2021 krijgen ondernemers extra steun voor bij- en omscholing.
  • Per 1 juli 2021 stopt de TOZO en komen noodlijdende ondernemers in de bijstand.

AANVULLENDE STEUN (voor de sector)

  • De culturele en creatieve sector krijgt 264 miljoen euro extra beschikbaar t/m juni 2021. Nog eens 150 miljoen is voor lokale culturele infrastructuur en 68 miljoen voor de schade van lokale overheden.

Een taskforce van de NBF houdt hier de actuele informatie over de steunmaatregelen voor film- en televisiemakers bij.

Wij staan klaar om vragen te beantwoorden van iedereen uit de branche, lid of geen lid. 020-6646588 | corona@nbf.nl

Vragen over het COVID-19 Productieprotocol voor de audiovisuele sector kun je mailen aan corona@nbf.nl en/of intentieverklaring@daff.org